AANGETOOND --(topic)--

Titlesort iconAuhor's FirstnameSurnameTags
Ethica In meetkundigen trant uiteengezet, vertaald, ingeleid en toegelicht door Jhr. Dr. Nico van Suchtelen Benedictus deSpinoza
Inaugureele Rede Waarin wordt Aangetoond dat de Scheikunde met recht een plaats verdient onder de Akademische Wetenschappen Hieronymus DavidGaubius