Heel --(index)--

Titlesort iconAuhor's FirstnameSurnameTimeline
Orchesography Or, the Art of Dancing The Art of Dancing by Characters and Demonstrative Figures Raoul AugerFeuillet1660
Drie Vertellingen GustaveFlaubert1821
De ondergang der Eerste Wareld WillemBilderdijk1756
Akbar: een oosterse roman P. A. S. van Limburg (Petrus Abraham Samuel van Limburg)Brouwer1829
Life's Handicap RudyardKipling1865
Nederlandsche Sagen en Legenden JosefCohen1886
Evidence as to Man's Place in Nature Thomas HenryHuxley1825
Een strijd om de schatten van Alva of De watergeuzen in 1572 H.Bertrand
Multatuli Onze groote schrijvers, deel 2 Jeanette van denBergh van Eysinga Elias1880
Rational Horse-Shoeing John E.Russell
Sprookjes Tweede verzameling
Onder de wilde stammen op de grenzen van Afghanistan De Aarde en haar Volken, 1917 T. L.Pennell
Het moderne Egypte: Wat er te zien en te hooren valt tusschen Ka?ro en Faschoda De Aarde en haar Volken, 1908 A. B. deGuerville
Nantas mileZola1840
Op Eigen Wieken Louisa MayAlcott1832
In Portugal De Aarde en haar Volken, 1908
Noli me tangere Filippijnsche roman Jos Rizal1861
De Zonderlinge Lotgevallen van Gil Blas van Santillano De Spaansche Avonturier, Deel 1 van 2 Alain Ren Le Sage1668
Een Broertje van den Beer William J.Long
Majoor Frans Anna Louisa GeertruidaBosboom Toussaint1812
De Nederlandsche Nationale Kleederdrachten Th.Molkenboer
De Prins en Johan de Witt of ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering P. J.Andriessen1815
Nieuw-Guinee en de exploratie der "Meervlakte" De Aarde en haar Volken, 1918
Tolstoi's leven Zijne persoonlijke herinneringen, brieven en aanteekeningen 1828-1863 Pavel IvanovichBiroekoff
Gevleugelde Daden Avonturen der Eerste Hollandsche LuchtschippersHerman Heijermans Jr.
De Gouden Vaas E. T. A. (Ernst Theodor Amadeus)Hoffmann1776
De zomer in Kaschmir De Aarde en haar Volken, 1907 F.Michel
Per auto door den Kaukasus naar Perzi? De Aarde en haar Volken, 1907 ClaudeAnet
De Decamerone van Boccaccio GiovanniBoccaccio1313
Eline Vere Een Haagsche roman LouisCouperus1863
The Plattsburg Manual A Handbook for Military Training
De beklimming van den Fuji-yama De Aarde en haar Volken, 1907 J.Philipson Radersma
Wat tante Dora vertelde H. D.Jacobi
Alleen op de Wereld HectorMalot1830
In het Schemeruur PieterLouwerse1840
The President A novel Alfred HenryLewis1857
Verhalen van de Zuidzee JackLondon1876
Zonnestralen in School en Huis
De Pleiters Jean BaptisteRacine1639
Maroessia De Ukraineesche Jeanne D'Arc MarkoVovchok1834
De Lotgevallen van Tom Sawyer MarkTwain1835
Heldensagen en Legenden van de Servi?rs Woislav M. (Woislav Maximus)Petrovitch1885
In de Amsterdamsche Jodenbuurt De Aarde en haar Volken, 1907 JanFeith1874
Oorlogsvisoenen CyrielBuysse1859
In de Oer-wouden van Afrika JulesVerne1828
Dierenleven in de wildernis Schetsen uit het leven der dieren hun natuurlijke aanleg en wat zij leeren moeten William JosephLong1866
Lente CyrielBuysse1859
Columbus De ontdekker van Amerika John S. C. (John Stevens Cabot)Abbott1805
In het Oerwoud en bij de Kannibalen op de Nieuwe Hebriden De Aarde en haar Volken, 1918 FelixSpeiser1880
The School of Recreation (1696 edition) Or a Guide to the Most Ingenious Exercises of Hunting, Riding, Racing, Fireworks, Mili RobertHowlett
Noodlot LouisCouperus1863
Van Schooljongen tot Koning Een verhaal samengesteld uit de aanteekeningen van Robert I, koning van Czernovi A.Bertrand1873
Krates Een Levensbeeld Justus vanMaurik1846
Dagen Stijn pseud. Streuvels1871
't Bedrijf van den kwade HermanTeirlinck1879
De Zwarte Kost CyrielBuysse1859
Sprotje heeft een dienst MargoScharten Antink1869
Dramatische werken HenrikIbsen1828
Een twaalftal samenspraken Tot inleiding: Cd. Busken Huet's beschouwing over Erasmus DesideriusErasmus1469
Nieuwe Bloemlezing uit de dichtwerken van J.J.L ten Kate Jan Jakob Lodewijk tenKate1819
Korte Arabesken B?bert le Boucher en Andr? le P?cheur LouisCouperus1863
Van Peking naar Parijs per auto De Aarde en haar Volken, 1908
Onder Moeders Vleugels Louisa MayAlcott1832
Plus-Que-Parfait CyrielBuysse1859
The Riddle of the Frozen Flame
De Aarde en haar Volken, Jaargang 1906Various
Over literatuur Critisch en didactisch, tweede bundel M. H. VanCampen1874
Over literatuur Critisch en didactisch M. H. VanCampen1874
Lucifer Treurspel Joost van denVondel1587
Het leven van Rozeke van Dalen, deel 2 CyrielBuysse1859
Het leven van Rozeke van Dalen, deel 1 CyrielBuysse1859
Johan Doxa Vier herinneringen aan een Brabantschen Gothieker HermanTeirlinck1879
Een klein heldendicht HermanGorter1864
Sprookjes van Jean Mac JeanMac 1815
Lameness of the Horse Veterinary Practitioners' Series, No. 1 John VictorLacroix
Jack Rustig FrederickMarryat1792
Camera Obscura NicolaasBeets1814
De Pop van Elisabeth Gehrke DinaMollinger Hooyer
A Course In Wood Turning
Gedichten FransBastiaanse1868
Jerusalem Jacob Isra l deHaan1881
Mijnheer Snepvangers LodeBaekelmans1879
Het zwevende schaakbord LouisCouperus1863
Op Samoa Eginhard vonBarfus1825
Elsje A.C.Kuiper1860
Septimus William JohnLocke1863
Grashalmen WaltWhitman1819
Aan de Zuidpool De Aarde en haar Volken, 1913 RoaldAmundsen1872
Een kijkje op de Tentoonstelling te Milaan De Aarde en haar Volken, 1906 Ph. J.Ketner
A Book of Exposition Homer HeathNugent
John Thorndyke's Cases related by Christopher Jervis and edited by R. Austin Freeman R. Austin (Richard Austin)Freeman1862
Poems ? Volume 3 GeorgeMeredith1828
Indrukken van Finland De Aarde en haar Volken, 1906 ClaraEngelen
Op reis en thuis Justus vanMaurik1846
In Zuid-Bretagne De Aarde en haar Volken, 1906 GustaveGeffroy1855
De profundis OscarWilde1854
Keeping Fit All the Way WalterCamp1859
Van vijf moderne dichters
Door Holland met pen en camera De Aarde en haar Volken, 1906 Lud. GeorgesHam n
Anna Karenina graf LeoTolstoy1828