echter --(index)--

Titlesort iconAuhor's FirstnameSurnameTimeline
De ondergang der Eerste Wareld WillemBilderdijk1756
Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana ? Compleet John Gabri lStedman1744
Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana ? Deel 2 John Gabri lStedman1744
Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana ? Deel 3 John Gabri lStedman1744
Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana ? Deel 4 John Gabri lStedman1744
Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana ? Deel 1 John Gabri lStedman1744
Akbar: een oosterse roman P. A. S. van Limburg (Petrus Abraham Samuel van Limburg)Brouwer1829
Nederlandsche Sagen en Legenden JosefCohen1886
Een strijd om de schatten van Alva of De watergeuzen in 1572 H.Bertrand
Multatuli Onze groote schrijvers, deel 2 Jeanette van denBergh van Eysinga Elias1880
Het Geheimzinnige Eiland De Verlatene JulesVerne1828
Een Reis naar het Land van de Cacao en de Suiker De Aarde en haar Volken, 1908 Th.Dufau
Onder de wilde stammen op de grenzen van Afghanistan De Aarde en haar Volken, 1917 T. L.Pennell
Nantas mileZola1840
Zes maanden op Cuba?Havana De Aarde en haar Volken, 1908 CharlesBerchon
Vrouwenkiesrecht
De Noordwestelijke Doorvaart De Aarde en haar Volken, 1909 RoaldAmundsen1872
De schat in het Zilvermeer Karl FriedrichMay1842
De Zonderlinge Lotgevallen van Gil Blas van Santillano De Spaansche Avonturier, Deel 1 van 2 Alain Ren Le Sage1668
Het leven van Hugo de Groot
Door Noorwegen De Aarde en haar Volken, 1908 G.Bosch
Bolivia.?Een in wording zijnde Staat aan den Stillen Oceaan De Aarde en haar Volken, 1907-1908 EmileBarbier
De Nederlandsche Nationale Kleederdrachten Th.Molkenboer
Het Leven der Dieren Hoofdstuk 8: De Tandeloozen; Hoofdstuk 9: De Slurfdieren; Hoofdstuk 10: De Onevenvingerigen Alfred EdmundBrehm1829
Het Leven der Dieren Hoofdstuk 7: De Knaagdieren Alfred EdmundBrehm1829
De Groote Pyramide H.J. vanGinkel
Reize door Frankrijk In gemeenzame brieven, door Adriaan van der Willigen aan den uitgever Adriaan van derWilligen
De Prins en Johan de Witt of ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering P. J.Andriessen1815
Het Geheimzinnige Eiland De Luchtschipbreukelingen JulesVerne1828
Nieuw-Guinee en de exploratie der "Meervlakte" De Aarde en haar Volken, 1918
Het Leven der Dieren Hoofdstuk 4: De Roofdieren Alfred EdmundBrehm1829
Tolstoi's leven Zijne persoonlijke herinneringen, brieven en aanteekeningen 1828-1863 Pavel IvanovichBiroekoff
De Gouden Vaas E. T. A. (Ernst Theodor Amadeus)Hoffmann1776
De Reis van Prins Scipio Borghese naar de Hemelsche Bergen De Aarde en haar Volken, 1907 JulesBrocherel
De Koran Voorafgegaan door het leven van Mahomed, eene inleiding omtrent de Godsdienstgebruiken der Mahomedanen, enz.
Geschiedenis der Europeesche Volken Johann GeorgKohl1808
Een feudale familie in Egypte De Aarde en haar Volken, 1907 mile Cl mentAm lineau1850
De Wereld v??r de schepping van den mensch CamilleFlammarion1842
Eline Vere Een Haagsche roman LouisCouperus1863
Reize in Taka (Opper-Nubi?) De Aarde en haar Volken, 1873Anonymous
Van Orenburg naar Samarkand De Aarde en haar Volken, 1873Anonymous
Wat er te zien valt in Armeni? De Aarde en haar Volken, 1907-1908 NoDolens
Van Toledo naar Granada, deel 2 De Aarde en haar Volken, 1907 JaneDieulafoy1851
De Roos van Dekama J. van (Jacob)Lennep1802
Vijf weken in een luchtballon JulesVerne1828
Opuscula Selecta Neerlandicorum Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde
Alleen op de Wereld HectorMalot1830
Erasmus Onze Groote Mannen J.A.C. van (Jacobus Adrianus Cornelis)Leeuwen1870
Het Leven der Dieren 5 Robben; 6 Insecteneters Alfred EdmundBrehm1829
Thuringen De Aarde en haar Volken, 1873Anonymous
De Lotgevallen van Tom Sawyer MarkTwain1835
Heldensagen en Legenden van de Servi?rs Woislav M. (Woislav Maximus)Petrovitch1885
Het Vrije Rusland De Aarde en haar Volken, 1873 William HepworthDixon1821
In Luxemburg's Gutland De Aarde en haar Volken, 1907 M. A.Perk
Keltische Mythen and Legenden T. W.Rolleston1857
De aardbeving van San Francisco De Aarde en haar Volken, 1907 Hugo deVries1848
Inaugureele Rede Waarin wordt Aangetoond dat de Scheikunde met recht een plaats verdient onder de Akademische Wetenschappen Hieronymus DavidGaubius1705
In de Oer-wouden van Afrika JulesVerne1828
Schetsen uit de Indische Vorstenlanden De Aarde en haar volken, 1873 LouisRousselet1854
Dierenleven in de wildernis Schetsen uit het leven der dieren hun natuurlijke aanleg en wat zij leeren moeten William JosephLong1866
Columbus De ontdekker van Amerika John S. C. (John Stevens Cabot)Abbott1805
In het Oerwoud en bij de Kannibalen op de Nieuwe Hebriden De Aarde en haar Volken, 1918 FelixSpeiser1880
In Het Rijk van Vulcaan de Uitbarsting van Krakatau en Hare Gevolgen R. A. (Rudolf Adriaan) vanSandick1855
Ferdinand Huyck J. van (Jacob)Lennep1802
Wandelingen door Elzas-Lotharingen De Aarde en haar Volken, 1886Anonymous
Van Schooljongen tot Koning Een verhaal samengesteld uit de aanteekeningen van Robert I, koning van Czernovi A.Bertrand1873
't Bedrijf van den kwade HermanTeirlinck1879
Schetsen uit den Kaukasus De Aarde en haar Volken, 1887 CarlaSerena
Het Leven der Dieren Deel 1. Hoofdstuk 2: De Halfapen; Hoofdstuk 3: De Vleermuizen Alfred EdmundBrehm1829
De Aarde en haar Volken, Jaargang 1906Various
Wandelingen door Belgi? De Aarde en haar Volken, 1886Various
Over literatuur Critisch en didactisch, tweede bundel M. H. VanCampen1874
Over literatuur Critisch en didactisch M. H. VanCampen1874
Eene Gekkenwereld! HendrikConscience1812
Johan Doxa Vier herinneringen aan een Brabantschen Gothieker HermanTeirlinck1879
Liedekens van Bontekoe en vijf novellen Blaauw bes, blauw bes!?'T is maar een pennelikker!?Marie?De ezelinnen?Hanna E.J.Potgieter1808
Ben-Hur Een verhaal van den tijd van Jezus' omwandeling op aarde LewisWallace1827
Sprookjes van Jean Mac JeanMac 1815
Het Leven der Dieren Deel I, Hoofdstuk 1. De Apen Alfred EdmundBrehm1829
Het land der Bagas en de Rio-Nu?ez De Aarde en haar Volken, 1887 Gr goire Gaspard F lixCoffini res de Nordeck-1811
Jack Rustig FrederickMarryat1792
Mythen & Legenden van Japan F. HadlandDavis
Camera Obscura NicolaasBeets1814
Het Nut der Mechanistische Methode in de Geneeskunde HermanBoerhaave1668
De Leeuw van Vlaanderen Of de Slag der Gulden Sporen HendrikConscience1812
Ethica In meetkundigen trant uiteengezet, vertaald, ingeleid en toegelicht door Jhr. Dr. Nico van Suchtelen Benedictus deSpinoza1632
Wandelingen door Belgi? De Aarde en haar Volken, 1886Anonymous
Magie bij de Grieken en de Romeinen Karel H.E. deJong1872
Sagen van den Rijn WilhelmRuland1869
Een Jaar aan Kaap Hoorn De Aarde en haar Volken, 1886 PaulHyades1847
Mythen en Legenden van Egypte LewisSpence1874
Op Samoa Eginhard vonBarfus1825
Elsje A.C.Kuiper1860
Omzwervingen door de eilandenwereld van den Grooten-oceaan De Aarde en haar Volken, 1887Anonymous
Het Vatikaan De Aarde en haar Volken, 1873Anonymous
Suez De Aarde en haar Volken, 1865Anonymous
Omhoog in het luchtruim! Praatje over het luchtvaartvraagstuk De Aarde en haar Volken, 1908 Frederike J. vanUildriks1854
Dramas in de wolken: Luchtreizen en luchtreizigers De Aarde en haar Volken, 1875Anonymous
Veneti? De Aarde en haar Volken, 1865Anonymous
Uit Marokko De Aarde en haar Volken, 1906 SiegfriedGenthe1870