Warning: Table './words_wordsvalley/cache_page' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: SELECT data, created, headers, expire FROM cache_page WHERE cid = 'http://wordsvalley.org/taxonomy/term/180756' in /home/wordsorg/public_html/includes/database.mysql.inc on line 172
hoewel --(index)-- | WordsValley

hoewel --(index)--

Titlesort iconAuhor's FirstnameSurnameTimeline
Akbar: een oosterse roman P. A. S. van Limburg (Petrus Abraham Samuel van Limburg)Brouwer1829
Reis door Nieuw-Grenada en Venezuela De Aarde en haar Volken, 1887 Dr.Crevaux
Op Eigen Wieken Louisa MayAlcott1832
Zes maanden op Cuba?Havana De Aarde en haar Volken, 1908 CharlesBerchon
De Zonderlinge Lotgevallen van Gil Blas van Santillano De Spaansche Avonturier, Deel 1 van 2 Alain Ren Le Sage1668
Het Leven der Dieren Hoofdstuk 8: De Tandeloozen; Hoofdstuk 9: De Slurfdieren; Hoofdstuk 10: De Onevenvingerigen Alfred EdmundBrehm1829
Het Leven der Dieren Hoofdstuk 7: De Knaagdieren Alfred EdmundBrehm1829
De Groote Pyramide H.J. vanGinkel
Reize door Frankrijk In gemeenzame brieven, door Adriaan van der Willigen aan den uitgever Adriaan van derWilligen
Het Leven der Dieren Hoofdstuk 4: De Roofdieren Alfred EdmundBrehm1829
Tolstoi's leven Zijne persoonlijke herinneringen, brieven en aanteekeningen 1828-1863 Pavel IvanovichBiroekoff
De Decamerone van Boccaccio GiovanniBoccaccio1313
De Wereld v??r de schepping van den mensch CamilleFlammarion1842
Eline Vere Een Haagsche roman LouisCouperus1863
Wat er te zien valt in Armeni? De Aarde en haar Volken, 1907-1908 NoDolens
Robur de Veroveraar JulesVerne1828
Opuscula Selecta Neerlandicorum Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde
Proefnemingen van de particuliere beweeging der spieren in de kikvorsch JanSwammerdam1637
Het Leven der Dieren 5 Robben; 6 Insecteneters Alfred EdmundBrehm1829
Het Vrije Rusland De Aarde en haar Volken, 1873 William HepworthDixon1821
Keltische Mythen and Legenden T. W.Rolleston1857
In Het Rijk van Vulcaan de Uitbarsting van Krakatau en Hare Gevolgen R. A. (Rudolf Adriaan) vanSandick1855
De Zuidster, het land der diamanten JulesVerne1828
Onder Moeders Vleugels Louisa MayAlcott1832
Het Leven der Dieren Deel I, Hoofdstuk 1. De Apen Alfred EdmundBrehm1829
Reis in Nepal De Aarde en haar Volken, 1887 GustaveLe Bon1841
Mythen & Legenden van Japan F. HadlandDavis
Het zwevende schaakbord LouisCouperus1863
Mythen en Legenden van Egypte LewisSpence1874
Langs den Congo tot Brazzaville De Aarde en haar Volken, 1906 A.Kloos
Anna Karenina graf LeoTolstoy1828
Aenmerkinge op de Missive van ParnasAnonymous
The Mirror of Literature, Amusement, and Instruction Volume 10, No. 274, September 22, 1827Various
20.000 Mijlen onder Zee: Oostelijk Halfrond JulesVerne1828