laat --(index)--

Titlesort iconAuhor's FirstnameSurnameTimeline
De ondergang der Eerste Wareld WillemBilderdijk1756
Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana ? Compleet John Gabri lStedman1744
Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana ? Deel 3 John Gabri lStedman1744
Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana ? Deel 4 John Gabri lStedman1744
Marguerite Verne Rebecca AgathaArmour1846
History of the Revolt of the Netherlands ? Volume 01 Johann Christoph Friedrich vonSchiller1759
Akbar: een oosterse roman P. A. S. van Limburg (Petrus Abraham Samuel van Limburg)Brouwer1829
Nederlandsche Sagen en Legenden JosefCohen1886
Reis door Nieuw-Grenada en Venezuela De Aarde en haar Volken, 1887 Dr.Crevaux
Een strijd om de schatten van Alva of De watergeuzen in 1572 H.Bertrand
Multatuli Onze groote schrijvers, deel 2 Jeanette van denBergh van Eysinga Elias1880
Het Geheimzinnige Eiland De Verlatene JulesVerne1828
De Werken van William Shakespeare Overzicht van Shakespeare's leven en werken Dr. L.A.J.Burgersdijk
Sprookjes Tweede verzameling
Hoe ik een week te Fez doorbracht De Aarde en haar Volken, 1908 JeanMarlys
Het moderne Egypte: Wat er te zien en te hooren valt tusschen Ka?ro en Faschoda De Aarde en haar Volken, 1908 A. B. deGuerville
Nantas mileZola1840
Op Eigen Wieken Louisa MayAlcott1832
In Portugal De Aarde en haar Volken, 1908
De schat in het Zilvermeer Karl FriedrichMay1842
Noli me tangere Filippijnsche roman Jos Rizal1861
De complete werken van Joost van Vondel Joost van denVondel1587
De Zonderlinge Lotgevallen van Gil Blas van Santillano De Spaansche Avonturier, Deel 1 van 2 Alain Ren Le Sage1668
Het leven van Hugo de Groot
Met een der stoomers van de Maatschappij Nederland naar Genua De Aarde en haar Volken, 1908 J.Craandijk
Aan de kust van Malabar De Aarde en haar Volken, 1909 EmileDeschamps
Majoor Frans Anna Louisa GeertruidaBosboom Toussaint1812
Het Leven der Dieren Hoofdstuk 8: De Tandeloozen; Hoofdstuk 9: De Slurfdieren; Hoofdstuk 10: De Onevenvingerigen Alfred EdmundBrehm1829
De Ziekte der Verbeelding HendrikConscience1812
Het Leven der Dieren Hoofdstuk 7: De Knaagdieren Alfred EdmundBrehm1829
De Prins en Johan de Witt of ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering P. J.Andriessen1815
Nieuw-Guinee en de exploratie der "Meervlakte" De Aarde en haar Volken, 1918
Het Leven der Dieren Hoofdstuk 4: De Roofdieren Alfred EdmundBrehm1829
Tolstoi's leven Zijne persoonlijke herinneringen, brieven en aanteekeningen 1828-1863 Pavel IvanovichBiroekoff
Gevleugelde Daden Avonturen der Eerste Hollandsche LuchtschippersHerman Heijermans Jr.
De Gouden Vaas E. T. A. (Ernst Theodor Amadeus)Hoffmann1776
De Koran Voorafgegaan door het leven van Mahomed, eene inleiding omtrent de Godsdienstgebruiken der Mahomedanen, enz.
Oom Gert Vertel en Ander Gedigte C. LouisLeipoldt1880
De zomer in Kaschmir De Aarde en haar Volken, 1907 F.Michel
Per auto door den Kaukasus naar Perzi? De Aarde en haar Volken, 1907 ClaudeAnet
De Decamerone van Boccaccio GiovanniBoccaccio1313
Eline Vere Een Haagsche roman LouisCouperus1863
Wat tante Dora vertelde H. D.Jacobi
De Roos van Dekama J. van (Jacob)Lennep1802
Vijf weken in een luchtballon JulesVerne1828
Alleen op de Wereld HectorMalot1830
Verhalen van de Zuidzee JackLondon1876
Zonnestralen in School en Huis
De Pleiters Jean BaptisteRacine1639
Maroessia De Ukraineesche Jeanne D'Arc MarkoVovchok1834
Thuringen De Aarde en haar Volken, 1873Anonymous
De Lotgevallen van Tom Sawyer MarkTwain1835
Heldensagen en Legenden van de Servi?rs Woislav M. (Woislav Maximus)Petrovitch1885
Het Vrije Rusland De Aarde en haar Volken, 1873 William HepworthDixon1821
Het hedendaagsche Londen De Aarde en haar Volken, 1907 Georg R.Sims
Keltische Mythen and Legenden T. W.Rolleston1857
Die prosa van die twede Afrikaanse beweging Pieter CornelisSchoonees1891
Oorlogsvisoenen CyrielBuysse1859
Prometheus ontboeid Een lyrisch drama in vier bedrijven Percy ByssheShelley1792
Ferdinand Huyck J. van (Jacob)Lennep1802
Noodlot LouisCouperus1863
De muis, of De gestoorde nachtrust een berijmde geschiedenis in twaalf tafereelen voor jong en oud pseud.Braga Jr.
Van Schooljongen tot Koning Een verhaal samengesteld uit de aanteekeningen van Robert I, koning van Czernovi A.Bertrand1873
Vogels van diverse pluimage CarelVosmaer1826
Krates Een Levensbeeld Justus vanMaurik1846
't Bedrijf van den kwade HermanTeirlinck1879
Dramatische werken HenrikIbsen1828
Een twaalftal samenspraken Tot inleiding: Cd. Busken Huet's beschouwing over Erasmus DesideriusErasmus1469
Nieuwe Bloemlezing uit de dichtwerken van J.J.L ten Kate Jan Jakob Lodewijk tenKate1819
Onder Moeders Vleugels Louisa MayAlcott1832
De Aarde en haar Volken, Jaargang 1906Various
Proeve van Kleine Gedigten voor Kinderen Hieronymus vanAlphen1746
Wandelingen door Belgi? De Aarde en haar Volken, 1886Various
Over literatuur Critisch en didactisch, tweede bundel M. H. VanCampen1874
Over literatuur Critisch en didactisch M. H. VanCampen1874
Lucifer Treurspel Joost van denVondel1587
Eene Gekkenwereld! HendrikConscience1812
Het leven van Rozeke van Dalen, deel 2 CyrielBuysse1859
Johan Doxa Vier herinneringen aan een Brabantschen Gothieker HermanTeirlinck1879
Liedekens van Bontekoe en vijf novellen Blaauw bes, blauw bes!?'T is maar een pennelikker!?Marie?De ezelinnen?Hanna E.J.Potgieter1808
Ben-Hur Een verhaal van den tijd van Jezus' omwandeling op aarde LewisWallace1827
Herfsttij der Middeleeuwen JohanHuizinga1872
Sprookjes van Jean Mac JeanMac 1815
Het Leven der Dieren Deel I, Hoofdstuk 1. De Apen Alfred EdmundBrehm1829
De Zaan en Waterland: Een kijkje in Noord Holland De Aarde en haar Volken, 1887Anonymous
Trekkerswee Met tekeninge van J.H. PierneefTotius1877
Jack Rustig FrederickMarryat1792
Camera Obscura NicolaasBeets1814
De Leeuw van Vlaanderen Of de Slag der Gulden Sporen HendrikConscience1812
Wandelingen door Belgi? De Aarde en haar Volken, 1886Anonymous
Gedichten FransBastiaanse1868
Magie bij de Grieken en de Romeinen Karel H.E. deJong1872
Sagen van den Rijn WilhelmRuland1869
Jerusalem Jacob Isra l deHaan1881
Mijnheer Snepvangers LodeBaekelmans1879
Het zwevende schaakbord LouisCouperus1863
Mythen en Legenden van Egypte LewisSpence1874
Op Samoa Eginhard vonBarfus1825
Bij de Parsi's van Bombay en Gudsjerat De Aarde en haar Volken, 1909-1910 DelphineMenant
Elsje A.C.Kuiper1860