moest --(index)--

Titlesort iconAuhor's FirstnameSurnameTimeline
Drie Vertellingen GustaveFlaubert1821
De ondergang der Eerste Wareld WillemBilderdijk1756
Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana ? Compleet John Gabri lStedman1744
Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana ? Deel 2 John Gabri lStedman1744
Reize naar Surinamen en door de binnenste gedeelten van Guiana ? Deel 1 John Gabri lStedman1744
Patience Wins War in the Works George ManvilleFenn
History of the Revolt of the Netherlands ? Volume 01 Johann Christoph Friedrich vonSchiller1759
Akbar: een oosterse roman P. A. S. van Limburg (Petrus Abraham Samuel van Limburg)Brouwer1829
Nederlandsche Sagen en Legenden JosefCohen1886
Franse Toestanden HeinrichHeine1797
Multatuli Onze groote schrijvers, deel 2 Jeanette van denBergh van Eysinga Elias1880
Het Geheimzinnige Eiland De Verlatene JulesVerne1828
De Werken van William Shakespeare Overzicht van Shakespeare's leven en werken Dr. L.A.J.Burgersdijk
Sprookjes Tweede verzameling
Onder de wilde stammen op de grenzen van Afghanistan De Aarde en haar Volken, 1917 T. L.Pennell
Het moderne Egypte: Wat er te zien en te hooren valt tusschen Ka?ro en Faschoda De Aarde en haar Volken, 1908 A. B. deGuerville
Nantas mileZola1840
Op Eigen Wieken Louisa MayAlcott1832
In Portugal De Aarde en haar Volken, 1908
De Noordwestelijke Doorvaart De Aarde en haar Volken, 1909 RoaldAmundsen1872
De schat in het Zilvermeer Karl FriedrichMay1842
Noli me tangere Filippijnsche roman Jos Rizal1861
De complete werken van Joost van Vondel Joost van denVondel1587
De Zonderlinge Lotgevallen van Gil Blas van Santillano De Spaansche Avonturier, Deel 1 van 2 Alain Ren Le Sage1668
Het leven van Hugo de Groot
Door Noorwegen De Aarde en haar Volken, 1908 G.Bosch
Majoor Frans Anna Louisa GeertruidaBosboom Toussaint1812
De Ziekte der Verbeelding HendrikConscience1812
Reize door Frankrijk In gemeenzame brieven, door Adriaan van der Willigen aan den uitgever Adriaan van derWilligen
De Prins en Johan de Witt of ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regeering P. J.Andriessen1815
Het Geheimzinnige Eiland De Luchtschipbreukelingen JulesVerne1828
Nieuw-Guinee en de exploratie der "Meervlakte" De Aarde en haar Volken, 1918
Tolstoi's leven Zijne persoonlijke herinneringen, brieven en aanteekeningen 1828-1863 Pavel IvanovichBiroekoff
Gevleugelde Daden Avonturen der Eerste Hollandsche LuchtschippersHerman Heijermans Jr.
De Gouden Vaas E. T. A. (Ernst Theodor Amadeus)Hoffmann1776
Reis door Nubi? De Aarde en haar Volken, 1907 mile Cl mentAm lineau1850
De zomer in Kaschmir De Aarde en haar Volken, 1907 F.Michel
Per auto door den Kaukasus naar Perzi? De Aarde en haar Volken, 1907 ClaudeAnet
De Decamerone van Boccaccio GiovanniBoccaccio1313
Eline Vere Een Haagsche roman LouisCouperus1863
Wat tante Dora vertelde H. D.Jacobi
Reize in Taka (Opper-Nubi?) De Aarde en haar Volken, 1873Anonymous
Wat er te zien valt in Armeni? De Aarde en haar Volken, 1907-1908 NoDolens
De Roos van Dekama J. van (Jacob)Lennep1802
Robur de Veroveraar JulesVerne1828
Vijf weken in een luchtballon JulesVerne1828
Alleen op de Wereld HectorMalot1830
In het Schemeruur PieterLouwerse1840
Verhalen van de Zuidzee JackLondon1876
Zonnestralen in School en Huis
Een Kapitein van Vijftien Jaar De Walvischjagers JulesVerne1828
De Lotgevallen van Tom Sawyer MarkTwain1835
Het Vrije Rusland De Aarde en haar Volken, 1873 William HepworthDixon1821
Oorlogsvisoenen CyrielBuysse1859
Tocht naar de dalen van den kinaboom (Peru) De Aarde en haar Volken, 1873 PaulMarcoy1815
In de Oer-wouden van Afrika JulesVerne1828
Lente CyrielBuysse1859
Columbus De ontdekker van Amerika John S. C. (John Stevens Cabot)Abbott1805
In het Oerwoud en bij de Kannibalen op de Nieuwe Hebriden De Aarde en haar Volken, 1918 FelixSpeiser1880
Ferdinand Huyck J. van (Jacob)Lennep1802
Wandelingen door Elzas-Lotharingen De Aarde en haar Volken, 1886Anonymous
Noodlot LouisCouperus1863
Van Schooljongen tot Koning Een verhaal samengesteld uit de aanteekeningen van Robert I, koning van Czernovi A.Bertrand1873
De Zuidster, het land der diamanten JulesVerne1828
Vogels van diverse pluimage CarelVosmaer1826
Krates Een Levensbeeld Justus vanMaurik1846
Dagen Stijn pseud. Streuvels1871
't Bedrijf van den kwade HermanTeirlinck1879
Stanley's tocht ter opsporing van Livingstone De Aarde en haar Volken, 1873 Henry M. (Henry Morton)Stanley1841
De Zwarte Kost CyrielBuysse1859
Sprotje heeft een dienst MargoScharten Antink1869
Dramatische werken HenrikIbsen1828
Een twaalftal samenspraken Tot inleiding: Cd. Busken Huet's beschouwing over Erasmus DesideriusErasmus1469
Relikwie?n uit onzen Heldentijd De Aarde en haar Volken, 1873Anonymous
Van Peking naar Parijs per auto De Aarde en haar Volken, 1908
Onder Moeders Vleugels Louisa MayAlcott1832
Plus-Que-Parfait CyrielBuysse1859
De Aarde en haar Volken, Jaargang 1906Various
Over literatuur Critisch en didactisch, tweede bundel M. H. VanCampen1874
Over literatuur Critisch en didactisch M. H. VanCampen1874
Eene Gekkenwereld! HendrikConscience1812
Het leven van Rozeke van Dalen, deel 2 CyrielBuysse1859
Het leven van Rozeke van Dalen, deel 1 CyrielBuysse1859
Johan Doxa Vier herinneringen aan een Brabantschen Gothieker HermanTeirlinck1879
Liedekens van Bontekoe en vijf novellen Blaauw bes, blauw bes!?'T is maar een pennelikker!?Marie?De ezelinnen?Hanna E.J.Potgieter1808
Ben-Hur Een verhaal van den tijd van Jezus' omwandeling op aarde LewisWallace1827
Herfsttij der Middeleeuwen JohanHuizinga1872
Sprookjes van Jean Mac JeanMac 1815
Reizen en vechten in het Zuiden van de Philippijnen De Aarde en haar Volken, 1908 ReginaldKann
De Zaan en Waterland: Een kijkje in Noord Holland De Aarde en haar Volken, 1887Anonymous
In het gebied van het Tsadmeer met de expeditie Tilho De Aarde en haar Volken, 1910 L.Roserot de Melin
Jack Rustig FrederickMarryat1792
Op de jacht in Mozambique De Aarde en haar Volken, 1909 GuillaumeVasse
Mythen & Legenden van Japan F. HadlandDavis
Camera Obscura NicolaasBeets1814
De Pop van Elisabeth Gehrke DinaMollinger Hooyer
De Leeuw van Vlaanderen Of de Slag der Gulden Sporen HendrikConscience1812
Sagen van den Rijn WilhelmRuland1869
Mijnheer Snepvangers LodeBaekelmans1879
Een Jaar aan Kaap Hoorn De Aarde en haar Volken, 1886 PaulHyades1847