ieder --(index)--

Titlesort iconAuhor's FirstnameSurnameTimeline
Drie Vertellingen GustaveFlaubert1821
Marguerite Verne Rebecca AgathaArmour1846
History of the Revolt of the Netherlands ? Volume 01 Johann Christoph Friedrich vonSchiller1759
Nederlandsche Sagen en Legenden JosefCohen1886
Reis door Nieuw-Grenada en Venezuela De Aarde en haar Volken, 1887 Dr.Crevaux
Een strijd om de schatten van Alva of De watergeuzen in 1572 H.Bertrand
Multatuli Onze groote schrijvers, deel 2 Jeanette van denBergh van Eysinga Elias1880
Onder de wilde stammen op de grenzen van Afghanistan De Aarde en haar Volken, 1917 T. L.Pennell
Het moderne Egypte: Wat er te zien en te hooren valt tusschen Ka?ro en Faschoda De Aarde en haar Volken, 1908 A. B. deGuerville
Nantas mileZola1840
Op Eigen Wieken Louisa MayAlcott1832
In Portugal De Aarde en haar Volken, 1908
De Noordwestelijke Doorvaart De Aarde en haar Volken, 1909 RoaldAmundsen1872
De schat in het Zilvermeer Karl FriedrichMay1842
Noli me tangere Filippijnsche roman Jos Rizal1861
Aan de kust van Malabar De Aarde en haar Volken, 1909 EmileDeschamps
De Nederlandsche Nationale Kleederdrachten Th.Molkenboer
Het Leven der Dieren Hoofdstuk 8: De Tandeloozen; Hoofdstuk 9: De Slurfdieren; Hoofdstuk 10: De Onevenvingerigen Alfred EdmundBrehm1829
Het Leven der Dieren Hoofdstuk 7: De Knaagdieren Alfred EdmundBrehm1829
De Groote Pyramide H.J. vanGinkel
Reize door Frankrijk In gemeenzame brieven, door Adriaan van der Willigen aan den uitgever Adriaan van derWilligen
Het Leven der Dieren Hoofdstuk 4: De Roofdieren Alfred EdmundBrehm1829
Tolstoi's leven Zijne persoonlijke herinneringen, brieven en aanteekeningen 1828-1863 Pavel IvanovichBiroekoff
De Koran Voorafgegaan door het leven van Mahomed, eene inleiding omtrent de Godsdienstgebruiken der Mahomedanen, enz.
Geschiedenis der Europeesche Volken Johann GeorgKohl1808
De zomer in Kaschmir De Aarde en haar Volken, 1907 F.Michel
Per auto door den Kaukasus naar Perzi? De Aarde en haar Volken, 1907 ClaudeAnet
Een feudale familie in Egypte De Aarde en haar Volken, 1907 mile Cl mentAm lineau1850
De Decamerone van Boccaccio GiovanniBoccaccio1313
De Wereld v??r de schepping van den mensch CamilleFlammarion1842
Op de Far?er De Aarde en haar Volken, 1907 AnnaSe
Van Orenburg naar Samarkand De Aarde en haar Volken, 1873Anonymous
Robur de Veroveraar JulesVerne1828
Verhalen van de Zuidzee JackLondon1876
Het Leven der Dieren 5 Robben; 6 Insecteneters Alfred EdmundBrehm1829
Zonnestralen in School en Huis
Maroessia De Ukraineesche Jeanne D'Arc MarkoVovchok1834
Het Vrije Rusland De Aarde en haar Volken, 1873 William HepworthDixon1821
Keltische Mythen and Legenden T. W.Rolleston1857
Bezoek aan den berg Athos De Aarde en haar Volken, 1873Anonymous
Columbus De ontdekker van Amerika John S. C. (John Stevens Cabot)Abbott1805
In het Oerwoud en bij de Kannibalen op de Nieuwe Hebriden De Aarde en haar Volken, 1918 FelixSpeiser1880
Noodlot LouisCouperus1863
De Zuidster, het land der diamanten JulesVerne1828
Vogels van diverse pluimage CarelVosmaer1826
Stanley's tocht ter opsporing van Livingstone De Aarde en haar Volken, 1873 Henry M. (Henry Morton)Stanley1841
Dramatische werken HenrikIbsen1828
Een twaalftal samenspraken Tot inleiding: Cd. Busken Huet's beschouwing over Erasmus DesideriusErasmus1469
Relikwie?n uit onzen Heldentijd De Aarde en haar Volken, 1873Anonymous
Van Peking naar Parijs per auto De Aarde en haar Volken, 1908
Onder Moeders Vleugels Louisa MayAlcott1832
De Aarde en haar Volken, Jaargang 1906Various
Lucifer Treurspel Joost van denVondel1587
Liedekens van Bontekoe en vijf novellen Blaauw bes, blauw bes!?'T is maar een pennelikker!?Marie?De ezelinnen?Hanna E.J.Potgieter1808
Ben-Hur Een verhaal van den tijd van Jezus' omwandeling op aarde LewisWallace1827
Sprookjes van Jean Mac JeanMac 1815
Het Leven der Dieren Deel I, Hoofdstuk 1. De Apen Alfred EdmundBrehm1829
Reizen en vechten in het Zuiden van de Philippijnen De Aarde en haar Volken, 1908 ReginaldKann
De Leeuw van Vlaanderen Of de Slag der Gulden Sporen HendrikConscience1812
Ethica In meetkundigen trant uiteengezet, vertaald, ingeleid en toegelicht door Jhr. Dr. Nico van Suchtelen Benedictus deSpinoza1632
Mythen en Legenden van Egypte LewisSpence1874
Grashalmen WaltWhitman1819
Aan de Zuidpool De Aarde en haar Volken, 1913 RoaldAmundsen1872
Reis naar de Nieuwe Hebriden en de Salomons-eilanden De Aarde en haar Volken, 1906 AlfredHagen
Perzi?, Chaldea en Susiane De Aarde en haar Volken, 1885-1887 JaneDieulafoy1851
In Roemeni? De Aarde en haar Volken, 1906 Th.Hebbelynck
Op reis en thuis Justus vanMaurik1846
De profundis OscarWilde1854
Anna Karenina graf LeoTolstoy1828
De Edda FransBerding
Vier Voordrachten over Theosofie Annie WoodBesant1847
Punch, or the London Charivari, Volume 153, November 28, 1917Various
Stories of Inventors The Adventures of Inventors and Engineers RussellDoubleday1872
The Mirror of Literature, Amusement, and Instruction Volume 10, No. 274, September 22, 1827Various
O cancioneiro portuguez da Vaticana Te filoBraga1843
Wanderings by southern waters, eastern Aquitaine Edward HarrisonBarker1851
Max Havelaar Of de koffiveilingen der Nederlandsche HandelsmaatschappyMultatuli1820
SpecialiteitenMultatuli1820
De jongere generatie gesprekken met vertegenwoordigers van de nieuwere richting in onze literatuur; tevens een enqu?te naar en E.d Oliveira Jr.1886
Het portret van Dorian Gray OscarWilde1854
De mannen van '80 aan het woord<br>Een onderzoek vaar eenige beginselen van de "Nieuwe-Gids"-school. E.d Oliveira Jr.1886