Faidoni Platonin keskustelma Sokrateen viimeisist? hetkist? ja sielun kuolemattomuudestaPlease Click on the following link to view the desired file:

Faidoni by Plato .View other Books from Author:

,Plato