VAPAUTTAMINEN --(concordance/corpus about vapauttaminen)--